top of page

Natuurgeneeskundige consulten

U kunt bij mij terecht voor een Natuurgeneeskundig advies en behandeling.


Het eerste gesprek bestaat uit een intake waarin ik een uitgebreide anamnese afneem. Hierin bespreken wij ook uw voedingsgewoontes en leefstijl. Het intakeformulier kunt u rustig thuis invullen en voor het eerste consult aan mij opsturen.


Deze intake vormt de basis van de behandeling en begeleiding. Als we een totaalbeeld hebben, bespreken we welke natuurgeneeskundige behandelingen u kunnen ondersteunen.


Ik zet mijn brede natuurgeneeskundige achtergrond en kennis in om u zo goed mogelijk te adviseren.


Hierbij ga ik uit van een holistische mensvisie waarbij ik werk vanuit de vijf natuurgerichte principes van de BATC te weten: Energie, Prikkeloverdracht, Drainage, Voeding en het Geestelijk welzijn.


Hierbij wordt ervan uit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam.

Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes

geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren als de

werking van het voorgaande principe niet optimaal is.


U kunt hier meer lezen bij het desbetreffende tabblad.


De behandeling is ondersteunend en vervangt nooit het advies en de medicatie van een arts of specialist.

Vraag om meer informatie

Name*

Email Address*

Bericht*

Bedankt dat je contact hebt opgenomen met Vistaprint. We zullen zo spoedig mogelijk reageren.

bottom of page